Hva vil Feministisk initiativ?

Vi vil at du skal ha like mye makt som andre til å påvirke ditt eget liv og samfunnet du lever i – uavhengig av kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, alder, sosioøkonomisk bakgrunn, funksjonsvariasjoner, livssyn, hudfarge, etnisitet og statsborgerskap.

En ny tid

Vi tror ikke på gamle ideer om én nasjon, ett folk, to kjønn og en kjernefamilie. Vi er et nytt parti, for en ny tid i et flerkulturelt samfunn. Vi tør å ha kjærligheten som drivkraft!

Les mer

Nye sammenhenger

Feminismen vår er interseksjonell. Vi inkluderer alle, ser alle former for undertrykkelse samlet og ser nye sammenhenger mellom samfunn, folk, miljø og dyr.

Les mer

Nye krav

Vi krever likestilling mellom kjønnene. Vi krever frihet fra rasisme, vold, hatprat og diskriminering. Vi krever like gode vilkår for alle til å ferdes vel gjennom livet. Nu kör vi!

Les mer

Støtt oss

Som et ungt parti mottar vi ikke offentlig støtte enda. Med din hjelp kan vi skape en feministisk og antirasistisk organisasjon og nå ut til flere!

Les mer

Bli kjent med oss

Feministisk initiativ er et nystartet, feministisk og antirasistisk parti som arbeider for likestilling og mot alle former for diskriminering.

Les mer

Meld deg inn

Som medlem kan du aktivt engasjere deg i Fi. Vil du jobbe med sosiale medier? Lage video? Delta i studiesirkler? Opprette et lokallag der du bor?

Les mer