Hva vil Feministisk initiativ?

Vi vil at du skal ha like mye makt som andre til å påvirke ditt eget liv og samfunnet du lever i – uavhengig av kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, alder, sosioøkonomisk bakgrunn, funksjonsvariasjoner, livssyn, hudfarge, etnisitet og statsborgerskap.

En ny tid

Vi tror ikke på gamle ideer om én nasjon, ett folk, to kjønn og en kjernefamilie. Vi er et nytt feministisk parti, for en ny tid, for nye familier, i et flerkulturelt samfunn. Vi tør å ha kjærligheten som drivkraft!

Nye sammenhenger

Feminismen vår er interseksjonell. Vi ser alle former for undertrykkelse og privilegier samlet. Vi inkluderer flere og ser nye sammenhenger – mellom samfunn, mennesker, miljø og dyr.

Nye krav

Vi krever likestilling mellom kjønnene. Vi krever frihet fra rasisme, vold, hatprat og diskriminering. Vi krever like gode vilkår for alle til å ferdes vel gjennom livet. Nu kör vi!