«Vi må ha enda mer likestilling»

Både gutter og jenter må med for å få til mer likestilling – vi må stå sammen, mener Cathrine Linn Kristiansen i nystartede Feministisk initiativ.

For tre uker siden hadde de samlet inn nok underskrifter til å danne et nytt parti med hovedkrav om mer likestilling, og nå er de i ferd med å lage partiprogrammet.

Til høsten stiller Feministisk nitiativ liste ved kommunevalget i Oslo og Bergen.

Cathrine Linn Kristiansen er en av toppkandidatene på Fi´s Oslo-liste, og hun gleder seg til valgkamp i sommer.

- Hvorfor trengs et feminist-parti i det likestilte Norge?

- Fordi vi trenger enda mer likestilling! Mye er bra i Norge, men vi er ikke i mål ennå. Kvinner tjener mindre enn menn, det er altfor mye vold mot kvinner og barn, vi må forsvare fedrekvoten og retten til selvbestemt abort, for å nevne noen viktige krav. Vi ønsker at feminisme og likestilling skal gjennomsyre all politikk, og gir oss ikke før det skjer!

- Hvorfor ble du selv engasjert feminist?

- Jeg ble med i Kvinnefronten for å bekjempe vold og prostitusjon og kreve innføring av sexkjøpsloven, som jeg håper vi får beholde. Som veldig mange andre unge jenter er jeg også opptatt av å forsvare retten til selvbestemt abort. Da Høyre-regjeringen ville røre ved den retten, ble veldig mange klar over at viktige likestillingskrav må forsvares — at de ikke kan tas for gitt.

- Har vi tatt likestillingen for gitt det siste tiåret?

- Det kan se slik ut, ja. Mange viktige krav ble innfridd på 70 og 80-tallet – selvbestemt abort, barnehager og lik rett til utdanning er noen av dem. Men vi har ikke oppnådd likelønn – lønnsutjevningen mellom kvinner og menn stoppet opp i 1997, og for hver 100 lapp menn tjener får kvinner 85 kroner. Altfor mange kvinner jobber deltid, og altfor få har lederjobber. Dette er noe av det vi vil ta tak i.

- Hvorfor er ikke feminister like «in» i Norge som de er blitt i Sverige?

- Det er ikke lett å si – men vi hører ofte fra menn at vi «maser om likestilling som er innført allerede», og også norske politikere kaller Norge et likestillings-paradis for å skryte. Mye er jo bra i Norge, men vi har mye igjen. I Sverige kaller representanter for nesten alle partiene seg feminister – slik må det bli i Norge også. Kvinnelige pop- og rapartister med Beyoncé i spissen hyller jo nå feminismen, og 8. mars-toget i år var et av de største i Norge noensinne – med mange unge deltagere.

- Hva har de gamle feministene gjort feil, siden oppslutningen stoppet opp på 90-tallet?

- De gjorde vel ingen direkte feil, men mange i Norge har nok tatt likestillingen for gitt og trodd det sto bedre til enn det gjør. Men i det siste har vi både merket økt skjønnhetspress og mer kvinnehets og rasisme om vi deltar i den offentlige debatten. Derfor må vi nå stå sammen – mot all diskriminering og for enda mer likestilling – og alle kan delta i den kampen, ikke bare kvinner.