Bilde av plakat mot voldtekt

Åtte krav i kampen mot voldtekt

I forbindelse med Hemsedalsaken i 2016 forfattet vi åtte krav – slik vil vi bekjempe voldtekt. Vi står med deg, Andrea!

 Vi krever et oppgjør med samfunnets holdninger til voldtekt og overgrep, der skylden plasseres hos offeret – som i de fleste tilfeller er en kvinne.

Vi krever at ansvaret for overgrep alltid plasseres hos overgriperen.

Vi krever lik seksuell frihet for alle kjønn.

Vi krever at voldtektslovgivingen endres, slik at voldtekt defineres som seksuell omgang uten samtykke.

Vi krever at juryordningen (meddommerordningen) fjernes.

Vi krever at det forebyggende arbeidet mot voldtekt og med holdninger til seksualitet begynner i skolen, med en seksualundervisning som fokuserer på grenser og samtykke.

Vi krever at kompetansen omkring voldtekt, overgrep og seksuell grensekunnskap heves i alle offentlige instanser, i helsevesen, politi og rettsvesen.

Vi krever mer forskning på voldtekt og overgrep, med fokus på overgriperne: hvem de er og hva som motiverer dem.

Teksten ble skrevet som en reaksjon på denne saken om Hemsedalsaken i VG.