Bilde av datamaskin

Bekjemp hevnporno!

Feministisk initiativ ønsker en egen lov mot hevnporno. Vi krever at alle overgrep, også hevnporno og digital vold, tas på alvor.

9 av 10 ofre for hevnporno er kvinner. Nesten halvparten av ofre for hevnporno har vurdert selvmord. Mange av disse er unge jenter, også under seksuell lavalder.

Hevnporno er en alvorlig seksualforbrytelse, som kan følge offeret over lang tid. I likhet med voldtekt og andre seksualforbrytelser er normen straffefrihet for overgriperen.

Vi krever at alle overgrep, også hevnporno og digital vold, tas på alvor. Igjen – ingen overgrep skjer uten en overgriper.

Feministisk initiativ ønsker en egen lov mot hevnporno, som flere andre land nå har innført. En lov som presiserer at det er straffbart å dele bilder med seksuelt innhold og av privat karakter, med hensikt å krenke og sjikanere den som er avbildet. Lovverket må oppdateres ut i fra den digitale virkeligheten vi lever i.

Disse overgriperne er vanlige mennesker, majoriteten av dem er gutter og menn, som feigt nok forblir anonyme. Vi krever mer kunnskap om hva som motiverer overgripere.

Vi vil at mer kunnskap om hevnporno, digital vold og konsekvensene det har skal inkluderes i skolenes pensum, og temaet inngå i en omfattende og obligatorisk seksualitetsundervisning.

Teksten ble skrevet som en reaksjon på denne saken på p3.no.