Bilde av Helene Hodneland Sæle

Et historisk vedtak for døve

Veldig mye gjenstår før døve og hørselshemmede kan kalle seg like verdifulle i samfunnet som hørende, mener Helene Sæle i Feministisk initiativ Bergen.
Onsdag 17. februar 2016 ble Bergen historisk. For første gang har et bystyre i Norge vedtatt å tegnspråktolke og tekste fremtidige bystyremøter. Enstemmig til og med!

Dette er et viktig prinsipielt skritt mot et tilgjengelig samfunn, der døve og hørselshemmede har mulighet til å delta i og påvirke demokratiske prosesser på alle nivåer. Hurra for Rødt som fremmet forslaget, og hurra bystyret som enstemmig vedtok!

Men – et veldig viktig men – dette er ikke nok. Vi kan ikke klappe oss på skuldrene og tenke oss ferdige og at Bergen nå er så flott og tilgjengelig.

Få på plass et nødvarslingssystem

Det finnes for eksempel overhodet ingen politisk vilje til å få på plass et nødvarslingssystem som døve kan bruke. Teknologien finnes i blant annet Sverige, Island og Danmark, og norsk løsning var lovet å være på plass 31.12.15 – ingenting er ennå klart. Dersom viljen hadde vært tilstede, er det utviklet løsninger som kan være på plass landsdekkende innen 2-4 måneder. I stedet vil Justisdepartementet heller utrede i det uendelige noe de alle allerede utredet i over 3 år.

Styrke tolkeordningen

Døve kan fremdeles ikke være spontane etter normal arbeidstid – da det fremdeles ikke finnes ikke et tilfredsstillende tilbud for å få tegnspråk- eller skrivetolk etter klokken halv fire på hverdager. Dette gjelder også sykdom og ulykker. Arbeids- og velferdsdirektoratet har sagt nei til drifting av akuttolketjeneste – det var for dyrt å sikre døves liv og helse. Det finnes heller ikke noen tilfredsstillende ordning med tolk på legevakt/sykehus/politihus – noe som kan ordnes lokalt.

Inkluder oss i folkefesten

Her i Bergen blir døve og hørselshemmede konsekvent oversett når det arrangeres folkefest. Da Aung San Suu Kiy kom til Bergen var det ikke tolk til stede. Da det ble invitert til folkefest 17. mai i fjor svarte ikke kommunen på interesseorganisasjonenes henvendelser. Å kalle døve er fullverdige borgere i Bergen ville være å lyve. I BTs #kandulove før valget var det få av partiene som nå sitter ved makten som faktisk kunne love at tilgjengelighet for døve og hørselshemmede var noe de ville prioritere.

Vi i Fi forventer derfor at Bergen kommune nå mener alvor og sørger for at offentlige arrangementer blir tilgjengelig for døve og hørselshemmede, at det snarest utredes en ordning med tegnspråktolker som skal betjene legevakt, sykehus og politiet – og sist men ikke minst – at det kommer på plass en nødmeldetjeneste for døve.

For husk: dersom jeg kommer først til ditt eller dine barns ulykkessted, så kan ikke jeg varsle. Ditt barns liv avhenger av min mulighet til å varsle.

Igjen, hurra for bystyret – Fi følger spent med på fortsettelsen.

Dette er en uforkortet versjon av et innlegg i papiravisen BT 19. februar 2016.