Bilde med tekst seks timers arbeidsdag

Fi elsker sekstimerdagen

Et feministisk velferdsbegrep krever et nytt syn på forholdet mellom arbeid og fritid. Vi tror på sekstimersdagen, som den neste store velferdsreformen og som et frigjøringsprosjekt.Sekstimersdagen er bra for likestillingen, for miljøet og for sysselsettingen. Folk får mer tid til familie og venner, frivillighet og omsorg.

Sekstimersdagen gjør arbeidslivet mer verdt å leve. Kortere normalarbeidstid kan føre til redusert sykefravær, bedre arbeidsmiljø og øke effektiviteten og trivselen blant de ansatte. Med lettere arbeidsdager får vi større muligheter til å jobbe til pensjonsalder.

Sekstimersdagen er til det beste for de fleste, men kommer særlig kvinner til gode. Den gir oss større økonomisk selvstendighet og bedre tid. Tidsklemma er ikke kjønnsnøytral, og vi tror sekstimersdagen vil bidra til å verdsette også ulønnet omsorgsarbeid.

Vi vil jobbe for å innføre seks timers arbeidsdag, med full lønnskompensasjon!

Teksten ble skrevet i forbindelse med markeringen av 1. mai 2016.