Bilde med teksten likelønn

Fi vil ha likelønn

Vi i Feministisk initiativ mener det på tide å komme ut av likelønnsapatien. Dette er fem av våre forslag til hvordan. Kvinner har i gjennomsnitt lavere timelønn enn menn, rundt 86 prosent av menns timelønn.For menn og kvinner i samme yrke, innen samme næring, har kvinner rundt 93 prosent av menns timelønn. Medregnet kapitalinntekt er det totale inntektsgapet mellom kvinner og menn på 37 prosent.

Vi trenger en tverrpolitisk likelønnsdugnad i Norge. La oss ta fem grep sammen:

1. Virkeliggjøre forslaget om en likelønnspott.
2. Innføre likelønnsstandarder på kommunale arbeidsplasser.
3. Fjerne uønsket deltid.
4. Pålegge store private bedrifter å offentliggjøre kjønnslønnsstatistikk.
5. Den enkelte arbeidsgiver har også makt til å endre ren kjønnsdiskriminering av kvinner.

Fi vil ikke at neste generasjon skal bruke tid og energi på å løse likelønnsgåten. Vi kan gjøre det nå.

Les også innlegget vårt om likelønn på Nye Meninger. 

Teksten ble skrevet i forbindelse med markeringen av 1. mai 2016.