Bilde av rosa himmel

Fred gjennom kjærlighet

Feministisk initiativ tør å ha kjærligheten som drivkraft, også i fredspolitikken vår. 
Når vi går til valg i 2017 er det som et fredsparti. Vi jobber nå med utkast til arbeidsprogram og et av de sentrale punktene er å opprette et fredsdepartement.

Feministisk initiativ ser muligheten til å bygge en verden som ikke løser sine konflikter ved trusler og bruk av vold, men gjennom dialog – privat, offentlig, nasjonalt og internasjonalt.

Vi vil ha en fredspolitikk som ser utøvelse av mellommenneskelig og internasjonal vold i sammenheng.

Vi vil ha en fredspolitikk som motvirker årsakene til væpnede konflikter og terror, som fattigdom, ujevn fordeling av ressurser, undertrykkelse, mangel på likestilling og marginalisering.

Vi vil ha en fredspolitikk som skaper holdbar fred og bidrar til velfungerende demokrati etter krig og konflikt.

Vi vil ha en fredspolitikk som virkelig løser ut kvinners potensial i konfliktløsning.

Vi vil ha en fredspolitikk som vender seg bort fra den tradisjonelle sikkerhetspolitkkken som er basert på bruk av militære maktmiddel, vold og dominans.

Vi vil ha en fredspolitikk som prioriterer sosial opprustning framfor militær opprustning.