BIlde av banner med teksten Ut med rasistene, inn med feministene

Hva er en feministisk flyktningpolitikk?

Riv piggtrådgjerder og fjern smykkelover – Feminstisk initiativ vil jobbe for en feministisk, antirasistisk og inkluderende flyktningpolitikk. Organisasjoner, partier, engasjerte borgere og flyktninger selv samles i solidaritet med de 62 millioner menneskene som er på flukt verden over.

Fi er et antirasistisk parti som mener at alle mennesker er like mye verdt, og at alle mennesker skal ha de samme rettighetene og mulighetene i livet.

Vår feminisme er det motsatte av nasjonalisme. Vi tar avstand fra ideen om én nasjon og ett folk, eller to kjønn og en kjernefamilie. Vi lar oss ikke skremme av populister og høyreekstremister. Vi har tro på at det norske samfunnet kan bedre.

En feministisk flyktningpolitikk vil rive piggtrådgjerder og fjerne smykkelover.

En feministisk flyktningpolitikk svarer ikke med stengte grenser når våre søstre, brødre og barn sulter i flyktningleirene, og splitter ikke familier.

En feministisk flyktningpolitikk innebærer å sikre trygge fluktruter, innføre humanitært visum, og anmode det internasjonale samfunnet til å åpne ambassader og konsulat i de såkalte nærområdene.

En feministisk flyktningpolitikk tar hensyn til at mulighetene dine til å overleve flukten er forskjellig om du kan gå, høre og se, eller om du er døv, blind eller sitter i rullestol, om du som kvinne flykter med din ektemann, eller om du som lesbisk flykter med din kone.

Fi vil jobbe for en feministisk, antirasistisk og inkluderende flyktningpolitikk. I dag samles vi i solidaritet.

Teksten ble skrevet i forbindelse med den internasjonale flyktningdagen i 2016.