Ingen eier feminismen

Feminister er ingen homogen gruppe. Vi er rosa, grønne, røde og blå, liberale, radikale og interseksjonelle, mener Anette Basso i Feministisk initiativ Bergen.


Å forene feminister – går det an? I forkant av 8. mars har der vært bruduljer mellom feminister i ulike leire. La det vært sagt først som sist: Ingen eier feminismen. Verken Feministisk initiativ, SV, Kvinnegruppa Ottar eller Unge Venstre. Ingen organisasjoner eller partier kan legge beslag på en idéretning med en historie som strekker seg flere hundre år bakover i tid.

Feminismen som bevegelse fungerer best når vi har en felles sak å kjempe for eller mot. I 2014 raste debatten om reservasjonsretten. Vi gikk samlet i rekordstore 8.mars-tog. Dette regnes av flere som det utløsende skjelvet som satte den fjerde feministbølgen i Norge i gang for alvor.

Bølger kan bryte i ulike retninger. Feminister er ingen homogen gruppe. Vi er rosa, grønne, røde og blå, liberale, radikale og interseksjonelle.

Uenige om sexkjøpsloven

Debatten om sexkjøpsloven skaper høyest temperatur både i lukkede kvinneforum og på åpen spalteplass. Vi er uenige om hva som tjener samfunnet så vel som de prostituerte og sexarbeiderne best.

Jeg ønsker ikke et samfunn som tilrettelegger for sexkjøp og som støtter opp under menns berettigelse til å utnytte kvinners, transpersoners og andre menns kropper. Feministisk initiativ vil beholde og håndheve loven, og styrke hjelpetiltakene. Vi vil begrense etterspørselen og styrke arbeidet med å gi kvinner (og menn) i prostitusjon levedyktige alternativer og en vei ut. Prostitusjon hører ikke hjemme i et virkelig likestilt samfunn.

Motstand mot nasjonalister

Hva kan vi samles om på 8. mars? Jeg stiller under parolen «Ut med rasistene, inn med feministene!». Dette er mer enn et fengende rim. I nabolaget mitt på Nordnes har den såkalte Motstandsbevegelsen erklært bydelen for en «nasjonalsosialistisk sone». I flere byer marsjerer Odins Soldater for å «beskytte» norske kvinner.

Som feminist og antirasist tar jeg sterk avstand fra fremmedhat og rasisme forkledd som kvinnekamp og «beskyttelse». Jeg støtter ikke deres ideer om én nasjon, ett folk, to kjønn og en kjernefamilie. De frykter det jeg vil forsvare: Likeverd, medmenneskelighet og mangfold.

La det også være klart: Kvinner er ikke deres eiendom til å beskytte. Jeg behøver ikke beskyttelse fra menn i svarte hettejakker eller brune skjorter – jeg behøver at menns vold er noe kvinner ikke må beskyttes mot, uansett hvilken hudfarge, statsborgerskap eller livssyn de har. Det håper jeg feminister flest kan stille seg bak.

De som støtter Odins Soldater og lignende krefter beskylder norske feminister for å være navlebeskuende. Vi bryr oss om «småting» og vi bryr oss ikke om minoritetskvinnene.

Grenseløs feminisme

Slike påstander er ikke bare ukorrekte, de er et hån. Norske feminister tilhører selv ulike minoriteter og noen har selv opplevd å være på flukt. Vi jobber aktivt for og med kvinner i andre land, for tilgang til utdanning for jenter i utviklingsland, abortrettigheter for kvinner i Brasil og bistand til voldtatte yazidi-kvinner. Feminister i Bergen går under paroler som «Internasjonal solidaritet – støtt kvinnekamp i hele verden». Vi lytter til hovedappellen fra kurdiske Veman Abdulaziz. Vi deltar på paroleverksted på Empo Flerkulturelt Ressurssenter.

Vi hever også stemmene mot trange kjønnsroller og for sekstimersdagen, mot «samlebåndsfødsler» og for egne krisesentre for kvinner i rus. Vi arbeider både mot kroppspress og mot tvangsekteskap, fordi det går an å ha flere tanker i hodet samtidig. Feminismen i 2016 er grenseløs.

Feminister kan forenes

I år går jeg i 8. mars-tog med Feministisk initiativ. Vi står for en flerstemt og inkluderende feminisme. Vi er kvinner, menn og transpersoner, skeive og streite, arbeidere og akademikere, med funksjonsvariasjoner og varierende grad av pigment i huden vår. Vi er ulike, men vi krever å få delta i samfunnet på like vilkår.

Feminister kan med hell forenes, men feminister kan ikke enes om alt, alltid. Min appell er at vi møter hverandre med respekt og holder blikket festet på målet: Frigjøring fra all diskriminering og et likestilt samfunn for alle.

Tidligere publisert på BT sine nettsider 8. mars 2016. Foto av Fred Ivar Utsi Klementsen