Interseksjonalitet på 1-2-3

Privilegier! Normer! Makt! En kjapp guide til interseksjonalitet. 

Interseksjonalitet handler om å se sammenhenger mellom ulike sosiale kategorier (kjønn, alder, etnisitet og så videre) og hvordan de påvirker dine leve- og livsvilkår.

Opphavskvinnen til selve begrepet er Kimberlé Crenshaw, en amerikansk rettsprofessor. Begrepet ble først brukt i 1989. Utgangspunktet var svarte kvinners situasjon i USA og hvordan de blir rammet av både sexisme og rasisme samtidig.

Kimberle Crenshaw

Ideen om interseksjonalitet har inspirert feministisk forskning og debatt i flere tiår, og i Norge ble det tatt i bruk fra 2000-tallet.

Interseksjonell feminisme handler om å se alle former for undertrykkelse og privilegier samlet. Vi ser ikke sexisme, rasisme og homofobi som separate fenomener, vi ser sammenhengene mellom dem.

Måten du møter verden på og blir møtt av verden på påvirkes nemlig av flere ulike faktorer. Ulike identiteter møter ulike former for diskriminering og ulike privilegier. 

Illustrasjon

Som mennesker har vi sammensatte identiteter. Ulike mennesker har altså ulike utgangspunkt og ulike erfaringer. Men om du er hvit eller svart, hørselshemmet eller hørende, hetero eller homo, cis eller trans – du skal ha like rettigheter, like muligheter og likt ansvar som alle andre.

Interseksjonalitet er er altså en analyse og et verktøy, det handler ikke om å skape en rangering mellom mennesker. For oss handler det om å ta flere hensyn og være bevisst på privilegier. Feminisme kan ikke neglisjere rasisme. Antirasisme og klassekamp må ha et kjønnsperspektiv. 

Ideen om interseksjonalitet har tatt steget fra akademia til politikk og aktivisme, både globalt og lokalt. Feministisk initiativ er basert på en interseksjonell feminisme. Vi mener at interseksjonalitet har utvidet feminismen. Gjennom å inkludere flere mener vi også at vi skaper bedre løsninger.

Teksten ble holdt som et innlegg på markeringen av 8. mars i Bergen i 2016.