I dag er den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Nærmere 70 prosent av verdens kvinner vil i løpet av livet oppleve fysisk eller seksualisert vold. Kampen mot vold mot kvinner er global. Menns vold mot kvinner er ikke en privatsak, men et felles samfunnsproblem.