Rosa klassekamp

Klassekampen beskylder Feministisk initiativ for å være klasseblinde. Her er vårt svar – med vår interseksjonelle feminisme er vi pådrivere i en ny og felles likestillingskamp. 

I KK lørdag 29. oktober skriver Maria D. Sandvik om feminisme og klassekamp. Vi i Feministisk initiativ blir beskyldt for å være klasseblinde, basert på en uttalelse fra en anonym og tilfeldig Fi-sympatisør etter et arrangement skribenten har vært på.

Dette er en spesiell måte å drive journalistikk på. Det er ikke slik at alle sympatisører nødvendigvis mener det samme som partiet. Vi har snakket med Rødt-sympatisører som mener at kvinnekamp splitter arbeiderklassen. Vi har møtt SV-sympatisører som mener at kvinnekamp i Norge er unødvendig fordi kvinner har det mye verre i andre land.

Skulle vi hatt det som utgangspunkt for en kritikk av de partiene? Selvsagt ikke, det ville vært useriøst og gitt en feil fremstilling av hva partiene står for.

Undertrykking basert på klasse er en av de viktigste formene for undertrykking i dag. Det er en del av bakgrunnen for våre krav om likelønn, rett til heltid og 6-timersdag. Interseksjonalitet er en maktanalyse av hvordan ulike undertrykkende normer virker sammen og er avhengige av hverandre.

Det handler ikke om hvem det er mest synd på eller hvem som faller mest utenfor. Vi har savnet politikk som speiler hvor mangfoldig Norges befolkning er og ønsker å gjøre noe med det.

Vi har ikke reell likestilling. Det er et faktum at menn tjener mer penger enn kvinner, de økonomiske ressursene er ulikt fordelt. Det er heller ikke slik at alle kvinner tjener prosentvis like lite av det menn tjener. Tallene er forskjellige basert på klasse, hudfarge, statsborgerskap, funksjonsvariasjoner osv.

Det samme gjelder for menn med en annen hudfarge enn hvit, et annet statsborgerskap enn norsk og/eller ulike funksjonsvariasjoner. Dette er med andre ord ikke knyttet til bare kvinnekamp og klassekamp alene, men til en felles likestillingskamp.

Det er heller ikke likestilling når det kommer til representasjon i folkevalgte organ og styrene med makt og innflytelse. Her er flertallet hvite, funksjonsfriske, heterofile menn fra middelklassen. Med 40%-regelen for børsnotering kom flere kvinner inn i styrene, men disse er for det meste hvite, funksjonsfriske, høyt utdannede kvinner fra middelklassen.

Videre er ikke reproduksjonsarbeidet likt fordelt. Med dettes menes ikke bare graviditet og fødsel, men alt ulønnet omsorgsarbeid og husarbeid.

Avslutningsvis er menns vold mot kvinner et så utbredt problem, at selv om vi ville fått fikset de tre første grunnene til at vi ikke har full likestilling i Norge i dag, ville vi likevel ikke vært likestilt før vi får bukt med denne voldskulturen.

Feministisk initiativ ønsker at du skal ha like mye makt som alle andre til å påvirke ditt eget liv og samfunnet du lever i – uavhengig av kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, alder, sosioøkonomisk bakgrunn, funksjonsvariasjoner, livssyn, hudfarge, etnisitet og statsborgerskap. Intet mindre!