Fi står med Standing Rock

– Du kan ikke drikke deg utørst på olje og du kan ikke spise deg mett på penger, sa Sunniva Schultze-Florey i sin appell i Bergen.
I dag har vi vist vår støtte til demonstrantene ved Standing Rock og vår motstand mot utbyggingen av Dakota Access Pipelines.

Oljerørledningen er planlagt å gå igjennom reservatet til Standing Rock Sioux, en urfolkstamme i USA. Oljerørledningen vil gå igjennom hellige gravsteder og krysse Missourielven, som er den eneste drikkevannskilden til Standing Rock Sioux og en viktig drikkevannskilde til flere mennesker i området.

En potensiell oljelekkasje vil forurense både elven og drikkevannet.

Kampen mot Dakota Access Pipeline er en kamp med urfolk mot storkapitalen. Både norske DnB og Oljefondet har investert i selskapene som står bak utbyggingen. Våre skattepenger brukes til å finansiere utbytting av landområder og undertrykking av urfolk.

Vi trenger ikke mer fossilt brennstoff. Vi er nødt til å stoppe forurensingen og ødeleggelsen av kloden. Vi trenger ikke flere oljerørledninger, men mer vindkraft, vannkraft og annen fornybar energi. Vi må redusere forbruket og sette folk foran profitt.

Vann er en grunnleggende menneskerettighet. Uten vann vil ingen av oss overleve. Du kan ikke drikke deg utørst på olje og du kan ikke spise deg mett på penger. Stopp Dakota Access Pipeline!

Les mer om demonstrasjonene i Oslo og Bergen på nrk.no, og følg Norge mot DAPL på Facebook