BIlde av banner med teksten Ut med rasistene, inn med feministene

Trumps triumf er et tilbakesteg

I dag er en trist dag, for svært mange amerikanere. Trumps valgseier som republikanernes kandidat er en triumf for fremmedfrykt og konservative verdier – og et tilbakesteg for likestillingen.

Alt tyder på at det blir vanskeligere å være kvinne, å tilhøre en etnisk minoritet, å være muslim eller LHBT-person i USA framover.

Det er trist at folk synes å mangle tiltro til det representative demokratiet. Det er trist at de har blitt utsatt for en valgkamp som har handlet lite om positive politiske visjoner.

Det er trist at store deler av USA´s underpriviligerte befolkning i protest og av ren håpløshet la det de har igjen av håp i hendene på denne mannen.

En som sprer sexisme, rasisme, fremmedfrykt og nasjonalisme.

En som mener kvinner bør straffes for abort, som skryter av å ha seksuelt trakassert kvinner, som gjør narr av mennesker med funksjonsvariasjoner og som har oppfordret til voldsbruk.

En som gir signaler om at offentlig finansiert helsehjelp og sosialhjelp kan bli kraftig redusert eller nedlagt. En som kan påvirke sammensetningen av Høyesterett og som har sagt at han vil utnevne dommere som ønsker å oppheve kvinners rett til abort.

En klimafornekter, en som vil ruste opp USAs væpnede styrker – en uberegnelig og underkvalifisert mann som nå får overdrevent mye makt, godt hjulpet av at republikanerne nå har flertall i begge kamre i Kongressen.

Feministisk initiativ tror ikke på gamle ideer om én nasjon, ett folk, to kjønn og en kjernefamilie, som Trump og hans parti står for.

Vi tør å ha kjærligheten som drivkraft og håper på at nye generasjoner verden over tør å ha det samme. Ut med rasistene, inn med feministene!

Vi gjør det sammen – vil du bli med