Bilde av en rev

Tøm burene!

I dag samles mange av oss i fakkeltog mot pels. La oss ta parti med dyrene – og tømme burene! 

Feminisme handler om frigjøring, likeverd og kamp mot undertrykkelse, en kamp med ikke-voldelige metoder.

Vår feminisme er både grønn og dyrevennlig. Vi vil jobbe for en helhetlig politikk som ser nye sammenhenger mellom samfunn, mennesker, miljø og dyr. Vi mener at alle individer har uinnskrenket egenverdi – også dyrene. Vi vil kjempe mot undertrykkelse av dyr og sikre velferden deres.

Les mer om vårt syn på sammenhengen mellom feminisme, miljø og dyrevelferd her

Flere land i verden har allerede avviklet pelsdyroppdrett. Feministisk initiativ mener i likhet med flertallet i befolkningen at det er den eneste riktige veien å gå, også i Norge. Det er en skam at Regjeringen ikke gikk inn for å gjøre dette nå i høst, som de hadde mulighet til.

Som feminister kan vi ta aktive valg i hverdagen for å være på parti med dyrene, enten det er å redusere eller kutte kjøttkonsumet, velge produkter som ikke er testet på dyr eller bidra til dyrevernsorganisasjonenes viktige (og underfinansierte) arbeid.

Like viktig er det at vi velger partier som er på parti med dyrene. Feministisk initiativ ønsker å ta plass i norsk politikk og representere dyrevenner i maktens rom. Vi ønsker at Stortinget representerer alle oss som samles i fakkeltog mot pels i dag.

La oss ta parti med dyrene – og tømme burene!