Bilde av to hender mot svart bakgrunn

Rydd opp i grumset

Lørdag er FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne. En ny studie viser at trakassering, ubehagelige og nedverdigende opplevelser er en del av dagliglivet for mange. 

Kampen for likestilling inkluderer også de av oss med funksjonsvariasjoner. Vi skal ha like mye makt til å påvirke våre egne liv som alle andre.

En ny studie viser at trakassering, ubehagelige og nedverdigende opplevelser er en del av dagliglivet for mange. En tredjedel av mennesker med funksjonsvariasjoner har opplevd ubehagelige ytringer. Mer enn halvparten av disse sier at ytringen kommer fra noen de kjenner.

Konsekvensen er en følelse av å være mindreverdig. Av å føle seg som en annenrangs samfunnsborger. Flere trekker seg tilbake og blir mindre sosiale. Livsutfoldelsen begrenses. Dette kan ikke vi som et likestilt samfunn være bekjent med.

Feministisk initiativ ønsker mer kunnskap om holdninger til mennesker med funksjonsvariasjoner. Disse spørsmålene nedprioriteres ofte i en større debatt om diskriminering og likestilling.

Vi må ha et bevisst forhold til diskriminerende ordbruk, både i det offentlige og privat. Vi trenger et begrep for dette, tilsvarende det engelske «ableism» eller det svenske «funkofobi». Slik kan vi identifisere hatefulle, nedlatende eller paternalistiske ytringer om og mot mennesker med funksjonsvariasjoner.

Feministisk initiativ vil jobbe for et trygt og tilgjengelig samfunn for alle, med frihet fra vold, diskriminering og hatprat. Vi må rydde opp i grumset.

Her finner du studien «Hatytringer. Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer.»