8. mars kvinnedagen

Ønskeliste på kvinnedagen

Her er våre ønsker i anledning den internasjonale kvinnedagen, for et likestilt samfunn:

Vi ønsker at menn slutter å slå, voldta, kontrollere og drepe kvinner

Vi ønsker at sex skal skje med et entusiastisk samtykke, der kun ja betyr ja

Vi ønsker at menn slutter å kjøpe sex

Vi ønsker at hevnporno straffes og at ansvaret legges hos den som utøver digital vold

Vi ønsker at kvinnekropper frigjøres fra all skam og gjøres uavhengig av menns «ære»

Vi ønsker at rasister slutter å forkle rasismen sin som «omsorg» for minoritetskvinner

Vi ønsker at kvinner får et arbeidsliv å leve med, med en seks timer lang arbeidsdag, hele stillinger og lik lønn som menn

Vi ønsker at menn tar større ansvar for ulønnet omsorgsarbeid og husarbeid

Vi ønsker at kvinner skal slippe å måtte møte en abortnemd, og få lov å ta abort til uke 16

Vi ønsker at vold mot kvinner skal ses på i et folkehelseperspektiv

Vi ønsker at kvinner med funksjonsvariasjoner i større grad inkluderes både i samfunnet og i kvinnekampen

Vi ønsker at transkvinner anerkjennes som kvinner

Vi ønsker at kvinner selv skal få bestemme hvordan de kler seg, framfor å utsettes for tvang, forbud eller fordømmelse

Vi ønsker at barn og unge får en utvidet, positiv og normkritisk seksualitetsundervisning i skolen

Vi ønsker at jenters og kvinners helse skal tas på alvor, og at kunnskapen om kvinnehelse styrkes

Vi ønsker at pengene Høyre vil bruke til å bygge ut et militært forsvar brukes på kvinners sikkerhet

Vi ønsker at kvinner i rus får den beskyttelsen de har krav på, gjennom egne krisesentertilbud

Vi ønsker at kvinner skal være likt representerte med menn i alle folkevalgte organer og styrerom

Vi ønsker at kvinner skal lede vei i klimakampen, og utfordre «menneskeretten» til å forbruke og utnytte naturressursene

Vi ønsker at kvinner skal sitte ved bordet i alle fredsforhandlinger

Post Tags: