Transgender day of visibility

Vi markerer transsynlighetsdagen!

Feministisk initiativ kjemper for at alle fritt skal kunne definere og uttrykke sitt kjønn, og at alle skal ha rett til å bestemme over sin egen kropp. Vi vil se forbi og utover cis-normen, og har plass til de av oss som er transpersoner og ikke-binære i feminismen vår.
De av oss som er transpersoner vil synes, vi vil være representerte og vi vil anerkjennes. Transpersoner er aktivister, jurister, mødre, brødre, innvandrere, skoleelever, helsepleiere – og feminister.

Synlighet er viktig. Om vi ikke er synlige kan vi heller ikke få gjennomslag for kampen for rettighetene våre.

De av oss som er transpersoner har nå rett til å identifisere oss som det kjønnet vi vil, uten å måtte endre på kroppen vår.

Mange transpersoner og ikke-binære ønsker å ha et alternativ å krysse av for i passet vårt, og vi vil derfor innføre et tredje juridisk kjønn.

Mange transpersoner og ikke-binære ønsker også et alternativt pronomen, og vi ønsker begrepet hen velkommen i det norske språket, for å gjøre det mer inkluderende.

Transkompetansen bør heves, både hos folk flest men særlig i det offentlige. Vi vil føle oss trygge og velkomne, på jobb, i møte med helsevesenet, i det offentlige rom og i debatter.

Transpersoner er her og vi har alltid vært der. Nå markerer vi en fortsatt kamp for å synes og for å inkluderes!