Om omvendt voldsalarm - mann i hettejakke, sett bakfra, i en skog

Ja til økt bruk av omvendt voldsalarm!

Feministisk initiativ ønsker at bruken av omvendt voldsalarm skal prioriteres. Tallet er altfor lavt. Hvorfor nøler politiet? 

Per april 2017 er det kun fem (!) gjerningsmenn som bærer omvendt voldsalarm (OVA).

Det viser seg at disse voldutøverne, som gjentatte ganger har brutt besøksforbud og kontaktforbud, og blir dømt til å bære omvendt voldsalarm, skjerper seg kraftig. Ingen registrerte voldsepisoder, trusler eller forsøk på å oppsøke offeret.

Både Riksadvokaten og Stortinget mener at OVA skal tas i bruk i større grad. Hvorfor nøler politiet, når dette virkemiddelet finnes og fungerer?

Omvendt voldsalarm gir økt trygghet for offeret. Vi vil at menn som er dømt for vold mot og forfølgelse av kvinner skal bære ansvaret for ugjerningen. Kvinnene skal få sitt liv og sin frihet tilbake. Offeret skal ikke bære byrden!

Les mer om omvendt voldalarm på nettsidene til Taushet tar liv.