Bedre seksualitetsundervisning

Seks tips for en bedre seksualitetsundervisning

Feministisk initiativ mener en satsing på en mer inkluderende og normkritisk seksualitetsundervisning kan være med å forebygge voldtekt og overgrep. La oss snakke om sex!

1. Seksualitetsundervisningen må være omfattende og obligatorisk. Elevene bør få årlig, alderstilpasset og tilrettelagt seksualitetsundervisning fra barnehagen til de går ut av videregående.

2. Hovedfokuset må ligge på grensekunnskap, respekt for kroppslig integritet, og behovet for et entusiastisk samtykke. Elevene skal også kjenne til gjeldende lovverk omkring voldtekt, overgrep og hevnporno.

3. Seksualitetsundervisningen må ha en normkritisk tilnærming og fremme aksept for ulike identiteter, seksuelle orienteringer og variasjoner i kjønnsuttrykk samt funksjonsvariasjoner. Den må ta et oppgjør med trange kjønnsrolleforventninger og sosial skam knyttet til sex.

4. Den teknisk-reproduktive siden av dagens seksualitetsundervisning kan dempes noe og fokuset må i større grad skifte til å handle om sex for nytelsens skyld, for alle kjønn, og om følelser og kommunikasjon knyttet til sex.

5. Seksualitetsundervisningen behøver en større digital bevissthet. Det må informeres om pornoens manglende sannhetsgehalt og de problematiske sidene ved masseproduksjonen av pornografi.

6. Seksualitetsundervisningen må inn i lærerutdanningen. Sju av ti lærere på grunnskolen mener selv at kvaliteten på seksualitetsundervisningen er for dårlig. Organisasjoner som Sex og samfunn, Sex og politikk og Skeiv Ungdoms Restart-program må sikres støtte til å bidra til å heve kompetansen i skolene.