Enslige mindreårige asylsøkere

Uverdig behandling av enslige mindreårige asylsøkere

Feministisk initiativ mener vi må avskaffe ordningen med å gi midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere. Vi har ikke råd til å se flere miste viktige år av barndommen sin på norske mottak – situasjonen er uholdbar! 
Fra oktober 2016 har rekordmange enslige mindreårige asylsøkere fått midlertidige oppholdstillatelser i Norge. De fleste av disse kommer fra Afghanistan.

Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere på mottak i Norge i dag er ikke verdig. Mottak, interesseorganisasjoner og verger forteller om uro, depresjon, konflikter, ungdom som går med selvmordstanker og forsvinninger fra mottak.

Da stortinget vedtok innstramningstiltakene i forhold til utlendingsloven ble forslaget om å øke bruken av midlertidig opphold stemt ned. Den utviklingen vi ser er derfor en uintendert, dog forutsett, konsekvens av fjerningen av rimelighetsvilkåret i vurderingen av henvisning av flyktninger til internflukt i opprinnelseslandet.

Norge er det landet i Europa som henviser flest flyktninger til internflukt i land som Afghanistan og Somalia. Anvisningene til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er på dette punktet klare: Landet flyktningene henvises til må være stabile og trygge, og utsiktene for stabilitet over tid må være stor. Det er ikke i flyktningkonvensjonens intensjon at man skal bidra til å øke ustabiliteten i landet.

I Afghanistan ser vi at den totale sikkerhetssituasjonen forverrer seg. Flere hundretusener av flyktninger har i løpet av det siste året blitt returnert med tvang fra Pakistan til Afghanistan. Samfunnsstrukturene er på ingen måte rustet til å sikre at disse flyktningene blir reintegrert i samfunnet på en god måte, eller at sårbare flyktninger mottar den beskyttelsen de trenger.

Norge er det landet i Europa som har returnert flest flyktninger til Afghanistan. Det er også det eneste landet som returnerer kvinner, barn og enslige menn til landet – noe som helt klart strider mot UNHCR sine råd.

Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge er uholdbar. Den kan ikke motvirkes på noen annen måte enn å avskaffe ordningen med å gi midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere. Da vil de aller fleste få opphold på humanitært grunnlag.

Man burde også, i tråd med UNHCRs intensjoner, jobbe for å redusere antall internflyktninger – Norge kan ikke bidra til å forverre situasjonen i allerede sårbare stater.

Vi har ikke tid til å vente til etter valget for å få igjennom disse tiltakene. Norge har et ansvar for å sikre at alle barn som oppholder seg i Norge får rettighetene sine oppfylt – uavhengig av oppholdsstatus eller opprinnelsesland. Vi har ikke råd til å se flere miste viktige år av barndommen sin på norske mottak!

Post Tags: