Talspersonene våre

Feministisk initiativ har vedtatt valgprogram

Feministisk initiativ får sin stortingsvalgdebut til høsten. Denne helgen samlet medlemmer fra Oslo og Hordaland seg til landsmøte i Bergen, for å vedta et valgprogram.

Feministisk initiativ er et parti helt i startgropa. Nå har vi utformet vårt første utkast til det som skal bli en helhetlig feministisk og antirasistisk politikk for framtiden. Vi har prioritert og jobbet knallhardt hele helgen, og etter sommeren lanserer vi valgprogrammet vårt.

De to førstekandidatene fra hvert av fylkene som stiller til stortingsvalg er godt fornøyde med resultatet. De to er også partiets to talspersoner:

– Vi stiller til valg for frihet fra vold, for fred, og for tilgjengelighet og inkludering, sier Sunniva Schultze-Florey (t.h. i bildet). – Vi har diskutert viktige saker som omhandler kampen mot voldtekt, kvinners rettssikkerhet, flyktning- og asylpolitikk, miljø og klima, arbeidsliv, økonomi, kjønns- og seksualitetsmangfold, kvinnehelse, rusomsorg – og mye mer.

Partiet synes det er spennende å ha muligheten til å utforme politikk med feminisme som grunnlag og likestilling som mål:

– Der er allerede saker vi er alene om å prioritere, som en samtykkelov mot voldtekt, seksualitetsundervisning i skolen, og nødvarsling for døve og hørselshemmede. Vi vil øke bøtene for sexkjøp, øke budsjettene for krisesentrene, og øke grensen for selvbestemt abort til 18 uker, mens vi vil kutte arbeidsdagen til seks timer.

– Vi har tatt viktige kvinnepolitiske standpunkt mot surrogati, mot eggdonasjon, og om å avskaffe au-pair ordningen, sier Cathrine Linn Kristiansen (t.v. i bildet). – Vi har også funnet rom for å ønske «hen» varmt velkommen inn i det norske språket og vi vil innføre 8. mars som en offisiell fridag.

Partiet mener selv de ser nye sammenhenger, og avfeier at de er et «ensaks-parti»:

– Jeg tror vi kan overraske mange med å peke på hvordan kvinnekamp, klima, fred og antirasisme henger nøye sammen med hverandre. I tillegg til å være det mest radikale fredspartiet i Norge, skal vi også fronte den mest grenseløse og solidariske flyktningpolitikken. Vi vil blant annet gi enslige mindreårige asylsøkere permanent opphold i Norge. Det samme gjelder ofre for menneskehandel, sier Schultze-Florey.

Feministisk initiativ stilte til kommunevalg i Oslo og Bergen i 2015, etter å ha etablert de to lokallagene et snaut halvår i forkant.

– Da mente velgerne at vi gjorde oss fortjent til tusenvis av stemmer, og det har vi ikke glemt, sier Schultze-Florey. – Vi er små og har svært begrenset med ressurser sammenliknet med de andre partiene, men vi tenker stort og har en entusiastisk gjeng med oss fram mot valget i september.

– Nå skal partiets programkomité arbeide videre utover sommeren, sikkert også i ferien sin, før vi lanserer programmet i august, avslutter Kristiansen.

Se videohilsen fra åpningen av landsmøtet i Bergen: 

Vil du snakke med oss for et intervju kanskje? Kontaktinformasjon:

Cathrine Linn Kristiansen, Oslo
92 25 02 14
cathrine@feministiskinitiativ.no

Sunniva Schultze-Florey, Bergen
95 97 15 20
sunniva@feministiskinitiativ.no

Post Tags: