Fi: Seksuell makt er ikke reell makt!

Fi, Hugh Hefner og Kjetil Rolness

Pornokongen Hugh Hefners bortgang ble i 2017 kimen til en kronikkrig mellom Fi og Kjetil Rolness.

Det startet med at flere offentlige personer roste Hefner for hans store bidrag til kvinnefrigjøring. Denne påstanden kunne ikke Fi la stå uimotsagt.

I vår kronikk “Ingen tårer for en død hallik” i Morgenbladet bestred vi at Hefner hadde bidratt til kvinnefrigjøring. Tvert imot tjente han seg rik på objektivering av kvinner. Vår påstand var at hvis Hefner i det hele tatt forandret verden, var det ikke til det bedre og vi skrev:

“For kvinner handlet den seksuelle revolusjonen om å eie sin egen kropp og seksualitet. Dette var Hefner aldri opptatt av. I stedet kuppet og kommersialiserte han den seksuelle frihetsrevolusjonen – og sørget for at den ble på menns premisser.”

 

Kjetil Rolness: Hva er galt med å hylle kvinnen som sexobjekt?

Vår kronikk i Morgenbladet fikk mysogynist og rikssynser Kjetil Rolness til å reagere. I helgekommentaren i Dagbladet “Kjetil Rolness: Kvinnen har makt som sexobjekt” svarte med å forklare oss at kvinner har makt som seksuelle objekter, og at feminister ikke forstår dette fordi vi er «begrepsrike og erfaringsfattige». Som fremste argument på at prostituerte har makt bruker Rolness eksempler fra TV-serien The Deuce, og siterer Camille Paglia når han skriver:

“Det er definitivt ikke en verden av uvillige kvinner. Ei heller er den drevet av mannlig mishandling. Det er en verden av showgirls, av overdådig kvinnelighet, en struttende stil som har sin egen besnærende seksuelle dragning, som de fleste unge på dagens eliteuniversiteter ikke har noen som helst kontakt med.”

Rolness avslutter med å påstå at alle kvinner helst bare vil bli sett på som seksuelt attraktive og at vi derfor ikke kan klage på at vi blir objektivert. Dette sammensuriumet av en kronikk nødvendiggjorde et svar fra oss i Fi.

 

Seksuell makt er ikke reel makt!

Teksten til Rolness i helgekommentaren var så aggressiv av vi forsto at vi hadde truffet godt med vår første tekst. Når et privilegium må forsvares, er det fordi det trues, og det var tydelig at Rolness ikke likte at vi rettet oppmerksomheten mot menns rett til å objektivere kvinner. Vårt svar i Dagbladet hadde tittelen “Seksuell makt er ikke reell makt” og startet med et oppgjør med påstanden om at kvinner har makt som objekter.

“Feminisme er kampen for å være subjekt i eget liv. By oss ikke noe så smått som den indirekte makten til å påvirke noen som er kåt på oss. Reduser ikke seksualiteten vår til noe som skal brukes for oppnå andre goder – og reduser ikke vår verdi til hvor «fuckable» vi er for menn som deg, Kjetil Rolness.”

Deretter forklarte vi i grove trekk hva som egentlig var kjernen i den seksuelle revolusjonen på 1960-tallet, hvilke mekanismer som var i spill og hvordan kampen for å kontrollere kvinners seksualitet fortsatt på går. Til slutt gjorde vi Rolness betimelig oppmerksom på at hans fremste kilde, The Deuce, faktisk er fiksjon.

 

Den feministiske stemmen trengs

Etter vår siste kronikk ble det stille fra Rolness, men det varer sikkert ikke så lenge. Kronikkene viser at den feministiske stemmen trengs i samfunnsdebatten, og at det er ubehagelig for patriarkatet å høre den. Vi var tre fra Fi som satte våre navn på kronikkene, men hele partiet sto bak det vi skrev. Det er godt å vite at vi er en hel organisasjon med feminister som skal bekjempe de utdaterte holdningene til Rolness og hans like.