Carl I. Hagen med rosa briller

Det var aldri greit

Carl I. Hagen har uttalt at #metoo ser ut til å ha fått tilbakevirkende kraft. Det er feil, Carl. Det var aldri greit.

På Nytt på nytt på NRK fredag den 06.01.18 uttalte Carl I. Hagen at han syntes litt synd på Trond Giske ettersom #metoo-kampanjen, i Giskes tilfelle, gis tilbakevirkende kraft. Denne påstanden ble stående uimotsagt på Nytt på nytt. Det er jo tross alt et humorprogram, ikke et debattprogram og de andre deltakerne kunne ikke vite hvor seriøst Hagen mente dette.

Dessverre viste det seg at han mente det seriøst nok til å gjenta det på facebook. Hagens facebookpost om dette er også blitt gjengitt av flere aviser, bland annet Dagbladet. Dermed har denne påstanden fått så mye oppmerksomhet, at den ikke lenger kan få stå uimotsagt.

Seksuell trakassering har vært forbudt i over 15 år

Tilbakevirkende kraft er et begrep som egentlig tilhører jussen. Store Norske Leksikon definerer det sånn: Tilbakevirkende kraft, det å gi en rettsregel virkning for forhold som i tid ligger før vedtakelsen av regelen. Med andre ord betyr det at noen straffes for ting de gjorde, som var lov da de gjorde det, men som er blitt forbudt siden. Det er på ingen måte det som skjer i Giskes tilfelle. Seksuell trakassering har vært forbudt lenge. I 1995 ble det i den tidligere arbeidsmiljøloven innført et selvstendig forbud mot trakassering og annen utilbørlig opptreden. Vernet mot seksuell trakassering ble som følge av endringsdirektivet 2002/73/EF lovfestet i likestillingsloven § 8a i juni 2002 (Kilde: ldo.no).

Likestillingsloven § 8 lyder slik: «Trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering er forbudt. […]Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammes». Seksuell trakassering har altså vært ulovlig i over 15 år. Vi vet at flere av Giskes handlinger har funnet sted etter det. Line Oma forteller om en episode i 2010, og en av de første varslerne fortalte om to historier som begge skal ha funnet sted midt på 2000-tallet (Kilde: vg.no).

Det eneste som er nytt, er at nå får det konsekvenser

Så nei, Hagen, her er det ikke snakk om tilbakevirkende kraft. #metoo har ikke endret loven. Den har endret holdningene i samfunnet. Det Hagen mener er sannsynligvis ikke at dette har vært lov tidligere. Det han mener er at dette har vært greit. Ikke slått ned på. Man har vennet seg til at man kan komme unna med slik oppførsel. Vi vil derfor bruke denne anledningen til å opplyse Hagen om at det aldri er greit å bedrive krenkende, usosial oppførsel. Selv om det kan finnes tilfeller som ikke er lovregulert, er det aldri greit å ta seg til rette på andres kropper. Det er aldri greit å bruke sin maktposisjon til å påtvinge andre sin seksualitet. Selv om offeret ikke sier nei, er det aldri greit. #metoo har ført til at mange kvinner har våget å komme frem med sine historier, at vi nå kollektivt sier nei og at slik oppførsel nå begynner å få konsekvenser. Men det har aldri, aldri vært greit. Og det vet både du, Hagen, og Giske.