Ingen hvile i abortkampen

Kvinner kan ikke hvile på laurbærene, men må gjentatte ganger mobilisere seg om abortloven, sier vår talsperson Cathrine Linn Kristiansen.

Den 25.05.18 gikk irene til stemmeurnene og stemte for å fjerne grunnlovsteksten som sier at et foster har like stor rett til liv som kvinnen som bærer på fosteret. Samme dag ble talsperson for FI, Cathrine Linn Kristiansen, intervjuet i Dagsavisen om abortrettigheter og kvinnekamp. Hun minnet blant annet om at vi aldri må ta abortrettighetene for gitt.

“Man må aldri undervurdere abortmotstandernes evne til å mobilisere seg, mener Kristiansen:

– Og de har penger. Det ser man jo i land som Irland og Polen, at den katolske kirken kan stille med penger, i motsetning til kvinnebevegelsen som ikke har så mye. Det er stor maktubalanse mellom de motpolene.”

Les hele intervjuet her

Feministisk Initiativ mener at det er en menneskerett å få bestemme over sin egen kropp, og at dette også gjelder ved graviditet. Vi vil

  • vil gi gratis abort for alle kvinner som ikke har tilgang til abort i sine hjemland
  • at abortnemndene avvikles
  • sette grensen for selvbestemt abort til 18 uker

Les mer om våre helsepolitiske standpunkter her