Fra heksejakt til Freud

Hvorfor er kvinner overrepresentert i psykiatrien?

Dette var tema på denne månedens åpne møte i regi av Feministisk Initiativ. I løpet av en svært lærerik time guidet fantastiske Tina Skotnes oss gjennom kvinnehistorien og fortalte hvordan hekseprosessen, asylene, Freud, tyskertøsene, 50-tallets husmorideal, ny-oppdagelsen av klitorisen, oppfinnelsen av g-punktet med mer henger sammen med kvinners psykiske helse. Visste du for eksempel at valium ble kalt “Mamas little helper” da den kom, og at det ble reklamert med at menn burde gi den til sine koner for å holde dem fornøyde og rolige? Eller at g-punktet bare er en konstruksjon for å forsvare hvorfor kvinner burde være fornøyd med kun vaginal stimuli?

Lite kunnskap om kvinnehelse

Tina Skotnes er utdannet psykiatrisk sykepleier og jobber for DIXI Ressurssenter. DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeidressurssenter for overgrep. Tine Skotnes holder ofte foredrag om kvinners psykiske helse og påpekte blant annet at mannen fremdeles er mal for det meste av medisinsk forskning som ikke forsker direkte på kvinner. Dette er en av årsakene til at vi vet lite om hvorvidt den medisinske kunnskapen vi har faktisk gjelder for kvinner. Kvinner har også generelt lav kunnskap om egen anatomi og helse.

En forklaring på hvorfor kvinner er overrepresentert i psykiatrien kan være at vi vet mindre om kvinners anatomi og lidelser, og at de dermed havner i psykiatrien. Langvarig feildiagnosering og manglende diagnose av somatiske plager kan føre til psykiske plager. En annen årsak kan være den graden av seksuell trakassering kvinner utsettes for. Guttene representerer nemlig flertallet i psykiatrien frem til pubertet. Da tar jentene over. Det kan bety at kvinners psykiske problemer i større grad er knyttet til seksualitet.

 

Klar deg selv-holdning rammer kvinner

De siste årene har individualismen fått en veldig sterk stilling i samfunnet. Individualismen tilsier at man må fikse alt selv. Sammen med individualismen kommer også en selvhjelpsindustri som fokuserer på hva du selv kan gjøre med problemet. Individualismen ser ikke på større strukturer, sammenhenger og samfunn. Dette påvirker psykisk helse hos kvinner fordi samfunnet er tilpasset menn. Kvinner har mindre sjanse til å lykkes, og får i tillegg skylden selv når de mislykkes. Et eksempel er at kvinner fortsatt tar både mer jobb og mer ansvar hjemme. Dette er en slitasjefaktor som ikke hensyntas i mannsdominert forskning. At kvinner generelt har mindre makt i de fleste relasjoner og forum gjør også at motløshet preger dem mer, og at de må jobbe hardere for ting menn får gratis. Dette gir psykiske slitasjeskader.

 

Tusen takk til Tina for et gripende foredrag! Vi håper vi kan få høre det igjen sammen flere av våre medlemmer ved en senere anledning.