Gratulerer med loven!

Den 16.06 var FI med å feire abortlovens førtiårsdag.

Den 16.06.18 var det førti år siden kvinner i Norge fikk rett til selvbestemt abort frem til 12te svangerskapsuke. Det er virkelig verdt en feiring. Retten til selvbestemt abort er et fundamentalt vilkår for ekte likestilling. Selv om vi har hatt denne retten i førti år i Norge, skal man ikke ta den for gitt. Retten er stadig under angrep. Kampen må fortsette både her i Norge og i alle andre land.

Pro-life, men bare før fødselen

De som er motstandere av retten til selvbestemt abort kaller seg gjerne pro-life. For livet. Men deres bekymring og omsorg for de mange tusen kvinnene som dør som følge av farlige abortinngrep er forsvinnende liten. I følge Leger uten grenser er det snakk om 6 kvinner i timen som dør fordi de tvinges til å foreta en utrygg abort. Er ikke dette også liv?

Det samme gjelder omsorgen for barnet når det er født. Straks barnet er ute av kvinnens kropp, overlates enhver kamp for dette livets rettigheter til kvinnen som har født barnet. De sier de kjemper for retten til liv, men bryr seg ingenting om hva slags liv mennesker fødes inn i. Dette er de ultimate bevisene på at abortmotstand ikke handler om omsorg, men kontroll.

Den virkelige grunnen til abortmotstand er ønsket om å kontrollere kvinners reproduksjon og seksuelle helse. Har man kontroll over dette, har man også kontroll over kvinners mulighet til å delta i samfunn, arbeidsliv og politikk på lik linje med menn. Gjennom abortmotstand kan patriarkatet opprettholdes, og retten til fri abort er derfor en av nøklene til patriarkatets bekjempelse. Men også av rent humanitære grunner kan vi aldri tillate at retten til å bestemme over egen kropp havner hos noen andre enn kvinnen selv. Derfor feirer vi abortloven. Gratulerer med loven, alle kvinner. Kampen fortsetter!

 

FI MENER:

Feministisk Initiativ mener at det er en menneskerett å få bestemme over sin egen kropp, og at dette også gjelder ved graviditet. Vi vil

  • vil gi gratis abort for alle kvinner som ikke har tilgang til abort i sine hjemland
  • at abortnemndene avvikles
  • sette grensen for selvbestemt abort til 18 uker