“Thea” – vi tror deg!

Unge feminister appellerte for rettsikkerhet i Søviknessaken.

“Thea” er navnet som brukes om den da 16 år gamle jenta som ble voldtatt av Terje Søviknes på landsmøte i FpU i 2001. Kvinnen, som etter #metoo valgte å fortelle sin side av historien, har denne uken fått avslag på sin begjæring om gjenopptagelse av saken. Saken ble henlagt som “Intet straffbart forhold”. Det betyr at politiet fant det bevist at det ikke hadde funnet sted noen voldtekt. Dette i motsetning til saker som henlegges på grunn av bevisets stilling, som er den benevnelsen påtalemyndighetene bruker når de anser at et straffbart forhold kan ha funnet sted, men at det er for vanskelig å bevise det til at de vil prøve saken for retten.

Feministisk Initiativ har vanskelig for å forstå hvordan man i Søviknessaken har kunnet finne så klare bevis for at det ikke har skjedd noe straffbart. Beslutningen ser ut til å hvile primært på overgrepsmannens egen redegjørelse for hva som skjedde. Maktforholdet mellom offer og overgriper er i denne saken, som i så mange voldtekstsaker, en sentral premissgiver for muliggjøring av det straffbare forholdet. Maktforholdet ser også ut til å ha spilt en sentral rolle i bevisvurderingen. Det virker rett og slett som at politiet har trodd mer på den kjente, voksne, mannlige politikeren enn den ukjente, kvinnelige ungdomspolitikeren.

Feministisk Initiativ krever, sammen med en rekke andre politiske partier og kvinneorganisasjoner, rettsikkerhet for “Thea”. På oppfordring fra Kvinnegruppa Ottar demonstrerte vi derfor foran Stortinget hvor styremedlem i vår ungdomsorganisasjon Unge Feminister, Lina Alvarez Reyes, holdt appell. Vårt hovedbudskap er at vi tror på “Thea” og at vi aldri kommer til å gi oss. Vi kommer til å fortsette å kreve rettferdighet og at overgripere får sin straff. Vi krever rettsikkerhet for “Thea” og alle andre kvinner NÅ!

Se video av Linas appell herunder.