The power of love

Det skulle ikke noe annet enn kjærlighet til for at en av Norges mest profesjonelle rasister endret retning. Det gir håp for fremtiden.

I over 30 år har Per Sandberg levd av sine rasistiske holdninger. Som folkevalgt for Fremskrittspartiet har han spilt på xenofobi og mineoritetshat for å rekruttere nye velgere til partiet og holde på de gamle. Helt til i sommer. Da nyheten om at Per Sandberg hadde blitt kjærest med en dame som har en annen etnisk bakgrunn enn han selv ble kjent, fikk Sandberg selv kjenne på kroppen hvordan det oppleves å bli kritisert for noe du rår så lite over som akkurat din etniske bakgrunn.

Frp er Frp verst

Sandbergs egne velgere, de han har levd av mesteparten av sin karriere, gjorde akkurat som de er opplært til. De gikk til et rasistisk motivert frontalangrep på kjæresten hans og utsatte henne for all den hetsen personer med mineoritetsbakgrunn vanligvis får fra den kanten. At kjæresten var flyktning i tillegg førte til et enda større paradoks da nettopp flyktninger er en gruppe Frp, med Sandberg i spissen, har vært særlig negativ til. Sandbergs velgere sørget selvsagt også for å vie dette rikelig med oppmerksomhet i sin usaklige kritikk.

Øverland; preach

Hvor flott og fantastisk var det ikke så se Sandbergs reaksjon på dette? Arnulf Øverlands ord var aldri sannere, for Sandberg har tålt så inderlig vel den urett som ikke har rammet han selv. Den hetsen som han selv har oppmuntret til var plutselig ikke så grei når den gikk utover hans egen kjæreste. Det vakreste, snilleste mennesket han kjenner. Hvordan kunne folk tro at de visste noe om henne basert kun på hvordan hun ser ut eller hvor hun kommer fra?

Rasisme 101

Sandberg var så opprørt at han spyttet mens han snakket om dette da de ble intervjuet på Arendalsuka. Uretten han opplevde var så grov at han ikke hadde trodd det var mulig. FI synes det var deilig å se engasjementet hans. Det var deilig å se han personlig engasjere seg i å forsvare en av våre nye landsmenn mot de angrepene hun ble utsatt for. Det var magisk å se han snakke om kjærligheten sin til henne. Og det slo oss at Sandberg nok ikke har visst hva rasisme er.

For det er nettopp det Sandberg reagerer på her, det at man tror man vet noe om hans kjæreste basert på hvor hun kommer fra, som er rasisme. Ikke bare tror man at man kan vite noe om henne, man tillegger henne i tillegg negative kvaliteter med bakgrunn kun i hennes etnisitet. Nettopp det som Sandberg har tuftet hele sin karriere på, nemlig å spre frykt og fordomsfulle holdninger, er det hans egen kjæreste ble utsatt for.

The power of love

Det er utsøkt ironi at det er hans egne velgere som i hovedsak har stått for hetsingen av kjæresten hans. Som man reder ligger man. Men midt opp i det hele, gir Sandbergs indignasjon håp. Håp om at alle andre rasister en dag også skal se lyset. At de en dag skal få smake sin egen medisin og forstå hvorfor dette ikke er greit. Og alt som skal til er at de skal finne kjærlighet hos et menneske som representerer noe av det de tidligere har vært så fiendtlig innstilt til.

Hvis alt som skal til for å kurere en av Norges største rasister gjennom 30 år er kjærligheten, så gir det faktisk tro på at kjærligheten overvinner alt. Det er derfor vi antirasister må møte hat med kjærlighet. Selv om det ofte er lettere sagt enn gjort.