Stortingskandidater for FI Oslo

Vurderer du å stemme rosa ved stortingsvalget i høst? Feministisk Initiativ stiller liste i Oslo og Hordaland. På denne siden kan du bli bedre kjent med våre stortingskandidater i Oslo.

1. kandidat for FI Oslo, Cathrine Linn Kristiansen. Foto.

1. Kandidat Cathrine Linn Kristiansen (f. 1987)

To setninger om deg selv: Jobber til daglig i fagforening og bruker mesteparten av fritiden min på feministisk aktivisme.

Hvorfor er du feminist? Kvinner taper på omtrent alle samfunnsområder og uten konkret politikk og tiltak så vil ikke dette endre seg. Jeg er feminist fordi jeg mener det er helt nødvendig å være en del av kampen for kvinners frigjøring.

Hva er dine fanesaker? Viktige fanesaker for meg er rettsikkerhet for kvinner. Dette gjelder i voldtektssaker, men også rettsikkerhet for ofre for menneskehandel. En annen fanesak er å gi beskyttelse til kvinner på flukt.

Hvem vil du ikke sitte fast i heisen med? En Berniebro

Les et lengre intervju med Cathrine her.

2. kandidat for FI Oslo, Nina Barbosa Blad. Foto.

2. Kandidat Nina Barbosa Blad (f. 1988)

To setninger om deg selv:  Jeg er filmprodusent som driver mitt eget produksjonsselskap Barbosa Film AS.

Hvorfor er du feminist?  Jeg har alltid vært politisk interessert i politikk, når jeg i voksen alder åpnet øynene for hvor annerledes vilkår man lever etter ut i fra hvilket kjønn, legning eller funksjonsevne (m.m.) man er født med, opplevde jeg at feminisme er den eneste politiske bevegelsen som radikalt vil endre dette.

Hva er dine fanesaker? Rettssikkerhet for kvinner, antirasisme og miljø.

Hvem vil du ikke sitte fast i heisen med? Bashar al-Assad

Les et lengre intervju med Nina her.

3. kandidat for FI Oslo, Line Schou. Foto.

3. Kandidat Line Schou (f. 1973)

To setninger om deg selv: Jeg er sosiolog og analyserer statistikk til vanlig – for tiden om fødselspermisjon, hvordan mødre og fedre fordeler mellom seg. Politikknerd og innfødt Oslodame.

Hvorfor er du feminist? Fordi jeg både opplever og ser en systematisk undervurdering og diskriminering av kvinner.

Hva er dine fanesaker? Økonomisk selvstendighet for kvinner (inkludert likelønn) og kjønnsurettferdighet i flyktningpolitikken.

Hvem vil du ikke sitte fast i heisen med? Uoriginalt kanskje, men Donald Trump.

Les et lengre intervju med Line her.

4. kandidat for FI Oslo, Magnus Holtfodt. Foto.

4. Kandidat Magnus Holtfodt (f. 1978)

To setninger om deg selv: Mann 38 fra Oslo. Utdannet som sosialantropolog, jobber med kvinneretta bistand.

Hvorfor er du feminist? Jeg er feminist fordi jeg tror på likestilling mellom alle mennesker, uavhengig av kjønn, klasse eller fødested.

Hva er dine fanesaker? Fredspolitikk og internasjonal solidaritet

Hvem vil du ikke sitte fast i heisen med? Torbjørn Røe Isaksen

5. kandidat for FI Oslo, Elisabeth Kristiansen. Foto.

5. Kandidat Elisabeth Kristiansen (f. 1968)

To setninger om deg selv: Jeg er en yrkesdemonstrant, som med ikkevoldelige midler kjemper for din rett til å være uenig med meg. Og at samfunn er et håndverk hvor resultatet blir mer fargerikt om alle deltar.

Hvorfor er du feminist? Fordi jeg ble skikkelig lei meg når jeg oppdaget som 10 åring at gutter fikk tenke høye tanker om seg selv, mens vi jenter ikke skulle ta så mye plass.

Hva er dine fanesaker? Konfliktløsning uten bruk av vold. Å se privat, lokal og internasjonal voldsutøvelse i sammenheng med menns ønske om å dominere.

Hvem vil du ikke sitte fast i heisen med? Tar trappen.

Les et lengre intervju med Elisabeth her.

6. kandidat for FI Oslo, Ibrahim Sheikh Mohamed Ahmed. Foto.

6. Kandidat Ibrahim Sheikh Mohamed Ahmed (f. 1979)

To setninger om deg selv: Muslim, feminist og kjemper for at alle skal kunne leve sitt liv fritt fra diskriminering

Hvorfor er du feminist? Jeg er stolt sønn av en familie med sterke kvinner. Min mor og mine tanter har alltid vært mine rollefigurer. Så lenge jeg husker har min mor hatt en sterk stemme og tatt sin plass på de mannsdominerte arenaene. Hun fikk ikke denne plassen uten kamp. Men hun kjempet for det og fikk tilslutt permanent plass blant samfunnets engasjerte. Hun fikk alltid det siste ordet og snakket om kvinnesak fra hun var en liten jente.

Hva er dine fanesaker? Alle skal leve sine liv frie fra diskriminering

Hvem vil du ikke sitte fast i heisen med? En ekstremist og et nettroll som ikke vet hva de snakker om.

Josefin_FI

7. Kandidat Josefin Zachariassen (f. 1987)

To setninger om deg selv:  Tromsøværing, bosatt i Oslo. Medieviter og jusstudent.

Hvorfor er du feminist? Fordi jeg ønsker et samfunn fritt for diskriminering, der alle har like rettigheter og muligheter uavhengig av kjønn, hudfarge, legning, klasse, funksjonsnedsettelse og alder.

Hva er dine fanesaker? Bedring av kvinners rettssikkerhet. Likelønn. Anonyme jobbsøknader, der informasjon om etnisk bakgrunn, kjønn og funksjonsnedsettelse tas bort.

Hvem vil du ikke sitte fast i heisen med? Kjetil Rolness og Hege Storhaug.

fi_logo_sirkel_RGB

8. Kandidat Nicolai Kjærnes (f. 1987)

To setninger om deg selv:

Hvorfor er du feminist?

Hva er dine fanesaker?

Hvem vil du ikke sitte fast i heisen med?

fi_logo_sirkel_RGB

9. Kandidat Hafsa Mohammed Maqbul (f. 1986)

To setninger om deg selv:

Hvorfor er du feminist?

Hva er dine fanesaker?

Hvem vil du ikke sitte fast i heisen med?

fi_logo_sirkel_RGB

10. Kandidat Susann Halvari Johansen (f. 1994)

To setninger om deg selv:

Hvorfor er du feminist?

Hva er dine fanesaker?

Hvem vil du ikke sitte fast i heisen med?

fi_logo_sirkel_RGB

11. Kandidat Lene Nilsen (f. 1973)

To setninger om deg selv:

Hvorfor er du feminist?

Hva er dine fanesaker?

Hvem vil du ikke sitte fast i heisen med?

fi_logo_sirkel_RGB

12. Kandidat Ileana Alvares Reyes (f. 1985)

To setninger om deg selv: Utdannet som kunstner, men jobber som manager i en koselig kafé i Oslo.

Hvorfor er du feminist? Det er en selvfølge, et begrep som alle bør holde seg til, men som blir glemt i bøker.

Hva er dine fanesaker? Rettferdighet fra A til Z, vold mot kvinner og barn, bedre pedagogikk.

Hvem vil du ikke sitte fast i heisen med? Vanskelig å si, jeg diskriminerer ikke 🙂

13. kandidat for FI Oslo, Alina Krogstad. Foto.

13. Kandidat Alina Krogstad (f. 1982)

To setninger om deg selv:  Advokat med mastergrad i anvendt språkvitenskap. Gift og selvvalgt barnefri.

Hvorfor er du feminist? Det går ikke an å ikke være feminist.

Hva er dine fanesaker? Rettsikkerhet for voldtektsofre, abortrettigheter og kamp mot diskriminering på grunn av kjønn, hudfarge, legning, funksjonsevne etc.

Hvem vil du ikke sitte fast i heisen med? Donald Trump.

14. kandidat for FI Oslo, Tord Nygreen. Foto.

14. Kandidat Tord Nygreen (f. 1975)

To setninger om deg selv:  Jeg er same og bor i hovedstaden.

Hvorfor er du feminist? Fordi jeg vokste opp med en alenemor. Det hjalp meg å forstå at ingen har blitt, blir eller kommer til å bli så omfattende og systematisk undertrykt som jenter og kvinner. Feminismen er mitt ideologiske ståsted – mitt livssyn.

Hva er dine fanesaker? Kvinnekamp, miljøvern og antimilitarisme.

Hvem vil du ikke sitte fast i heisen med? Kristian Tonning Riise Leder i Unge Høyre

15. kandidat for FI Oslo, Katrine Evensen Bølstad. Foto.

15. Kandidat Katrine Evensen Bølstad (f. 1976)

To setninger om deg selv:  Regissør, koreograf og masterstudent i molekylærbiologi. Nysgjerrig med et stort fortellerbehov.

Hvorfor er du feminist? Fordi alt som er bra i verden er der fordi noen har sloss for det. Ingenting må være som det er. Heldigvis har vi kultur, sånn at vi kan forandre ting.

Hva er dine fanesaker? Vold mot kvinner, naturvern og kulturpolitikk.

Hvem vil du ikke sitte fast i heisen med? Harald Eia.

fi_logo_sirkel_RGB

16. Kandidat Lone Alice Johansen (f. 1982)

To setninger om deg selv:

Hvorfor er du feminist?

Hva er dine fanesaker?

Hvem vil du ikke sitte fast i heisen med?

fi_logo_sirkel_RGB

17. Kandidat Thomas Michael Walle (f. 1970)

To setninger om deg selv:

Hvorfor er du feminist?

Hva er dine fanesaker?

Hvem vil du ikke sitte fast i heisen med?

18. kandidat for FI Oslo, Regine Marie Søvik Larsen. Foto.

18. Kandidat Regine Marie Søvik Larsen (f. 1987)

To setninger om deg selv: Master i sosialentreprenørskap fra London og opptatt av innovasjon, utvikling og endringsprosesser. Langt over gjennomsnittlig opptatt av samfunn, klima og miljø og dedikerer all fritid til frivillig arbeid. Driver en liten grønn organisasjon.

Hvorfor er du feminist? Jeg er feminist fordi man fremdeles blir behandlet anderledes som kvinne. Rettferdighet mellom kjønn betyr bedre liv for både kvinner og menn.

Hva er dine fanesaker? Klima og miljø, og det grønne skiftet. Arbeidsrettigheter og kvinners rettigheter; særlig innen helse.

Hvem vil du ikke sitte fast i heisen med? Bortsett fra farlige mennesker er det ingen jeg ikke ville delt litt tid sammen med i en heis. Selv om det finnes mange jeg er uenig med rent politisk finnes det alltid muligheter for dialog og idéutveksling. Å sitte fast i en heis sammen med noen gir en unik mulighet for å lære av hverandre og få økt forståelse for hva som motiverer fram våre ulike holdninger. Generelt mener jeg at vi må bli mye flinkere til å samarbeide på tvers av syn og prinsipper; det er alle tjent med.

fi_logo_sirkel_RGB

19. Kandidat Ingrid Brækhus Haugsand (f. 1990)

To setninger om deg selv:

Hvorfor er du feminist?

Hva er dine fanesaker?

Hvem vil du ikke sitte fast i heisen med?

fi_logo_sirkel_RGB

20. Kandidat Jorunn Store Johansen (f. 1978)

To setninger om deg selv:

Hvorfor er du feminist?

Hva er dine fanesaker?

Hvem vil du ikke sitte fast i heisen med?

fi_logo_sirkel_RGB

21. Kandidat Mohammed Abdirashid Mohammed (f. 1994)

To setninger om deg selv:

Hvorfor er du feminist?

Hva er dine fanesaker?

Hvem vil du ikke sitte fast i heisen med?

22. kandidat for FI Oslo, Jonas Bertelsen Enge. Foto.

22. Kandidat Jonas Bertelsen Enge (f. 1983)

To setninger om deg selv:  Jeg er utdannet lærer i fremmedspråk og historie og skriver for tiden master om abortkampen  på 1970-tallet. Glad i kultur – særlig film og tegneserier.

Hvorfor er du feminist? Det korte svaret er at feminsme er rettferdighet i praksis.  Det lange svaret er jeg som hvit, norsk, heterofil mann lever i en priviligert godteskål. En interseksjonell og normkritisk feminisme er verktøyet som gjør at samfunnet skal bli bedre og mer rettferdig for andre grupper enn min egen – særlig for kvinner som er undertrykket i alle lag av samfunnet.

Hva er dine fanesaker? Kjemper og gløder for kvinners rett til selvbestemte og trygge aborter, åpne grenser og mot økonomisk ulikhet.

Hvem vil du ikke sitte fast i heisen med?  Er en veldig sosial fyr. Verre å havne i heisen helt alene.

23. kandidat for FI Oslo, Marie Laland Ekeli. Foto.

23. Kandidat Marie Laland Ekeli (f. 1978)

To setninger om deg selv: Bokaktuell frilansjournalist og ansvarlig redaktør for den feministiske fanzinen Blazer.

Hvorfor er du feminist? Feminisme handler om rettferdighet og min sosialistiske verdiplattform. Jeg mener at den aller viktigste kampen i dag er reell likestilling. Det betyr like muligheter for alle mennesker til å leve frie, meningsfulle liv- uavhengig av kjønn, klasse, religion, hudfarge, handikap, osv. For å oppnå det trengs både en omfordeling av verdens ressurser og for meg er svaret feminismen. Skrot kapitalismen og knus patriarkatet, så skal du se at vi kan klare å redde verden likevel.

Hva er dine fanesaker? Det usynlige klassesystemet i Norge som underkommuniseres og avfeies av de som sitter komfortabelt på toppen. Kvinners opplevelse av undertrykking avfeies som sprøyt, og folk som er mørke i huden beskyldes for å spille ut rasisme-kortet. Jeg blir også mektig provosert av alle forsøk på å kontrollere kvinnekroppen. For eksempel går Krf til valg på å fjerne dagens abortlov, og erstatte den med en som ”sikrer livsrett for ufødt liv og tydeliggjør fosterets egenverdi som menneske.”

Hvem vil du ikke sitte fast i heisen med? En som tror på, eller er fascinert av, alle de farlige konspirasjonsteoriene som florerer på nettet. Det hadde ikke blitt noe hyggelig. Alternativt en vaksinemotstander. Sølje Bergman?

fi_logo_sirkel_RGB

24. Kandidat Jenny Augusta Enge (f. 1985)

To setninger om deg selv:

Hvorfor er du feminist?

Hva er dine fanesaker?

Hvem vil du ikke sitte fast i heisen med?

fi_logo_sirkel_RGB

25. Kandidat Tuva Livsdatter Syversen (f. 1983)

To setninger om deg selv:

Hvorfor er du feminist?

Hva er dine fanesaker?

Hvem vil du ikke sitte fast i heisen med?