En ny tid

Feministisk initiativ tror ikke på gamle ideer om én nasjon, ett folk, to kjønn og en kjernefamilie. Vi er et nytt feministisk parti, for en ny tid, for nye familier, i et flerkulturelt samfunn. Vi tør å ha kjærligheten som drivkraft!

Feministisk initiativ er et feministisk og antirasistisk parti som arbeider for likestilling og mot diskriminering. Vi tror ikke på gamle ideer om én nasjon, ett folk, to kjønn og en kjernefamilie. Vi er et nytt feministisk parti, for en ny tid, for nye familier, i et flerkulturelt samfunn. Vi tør å ha kjærligheten som drivkraft!

 

Feministisk initiativ skal delta, lytte, oppsøke, undersøke, diskutere, analysere, vurdere, kritisere og utfordre. Vi skal stille krav ut i fra en feministisk analyse. Vi er ydmyke for at vi ikke vet alt, men at vi er åpne for å lære mer og utvikle politikken vår. Feministisk initiativ skal ta plass i maktens rom og utvide demokratiet. Når verden endrer seg må politikken gjøre det samme. Vi vil ikke stå utenfor og påvirke politikken, vi skal ta del i den og utforme innenfra, med kunnskap og entusiasme.

 

Feministisk initiativ er en inkluderende bevegelse, grunnlagt på et ektefølt engasjement. Feminister, antirasister, aktivister, akademikere, uansett kjønn – vi deler samme grunnlag, respekterer hverandres ulikheter og verdsetter hverandres erfaringer.

Les mer om vår politikk her!