Nye krav

Feministisk initiativ krever likestilling mellom kjønnene. Vi krever frihet fra rasisme, vold, hatprat og diskriminering. Vi krever like gode vilkår for alle til å ferdes vel gjennom livet.

Feministisk initiativ skal skape et samfunn der alle har like mye makt til å påvirke sitt eget liv og samfunnet ellers. Feminisme er analysen og likestilling er målet. At kjønnene ikke er likestilte er ikke en påstand – det er et faktum. Vi er ikke likt representert. Pengene er ikke rettferdig fordelt. Vi har ikke lik råderett over vår egen reproduksjon. Vi har ikke frihet fra vold. Derfor er vi her, nå.

 

Feministisk initiativ krever likestilling mellom kjønnene. Vi krever frihet fra rasisme, vold, hatprat og diskriminering. Vi krever like gode vilkår for alle til å ferdes vel gjennom livet.

 

Feministisk initiativ hevder friheten til å være et menneske. Vi mener at ingen er frie før alle er frie. Feminister før oss har vunnet frihet for alle, uavhengig av kjønn – vi er stolte av å kalle oss feminister.

 

Feministisk initiativ er til for deg. Du skal ha like mye makt som alle andre til å påvirke ditt eget liv og samfunnet du lever i – uavhengig av kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, alder, sosioøkonomisk bakgrunn, funksjonsvariasjoner, livssyn, hudfarge, etnisitet og statsborgerskap.

Les mer om vår politikk her!