Nye sammenhenger

Feminismen vår er interseksjonell. Vi ser alle former for undertrykkelse og privilegier samlet. Vi inkluderer flere og ser nye sammenhenger – mellom samfunn, mennesker, miljø og dyr.

Feministisk initiativ representerer noe helt nytt. En ny generasjon feminister stiller med nye erfaringer, nye analyser, ny kunnskap og nye krav. Feminismen vår er interseksjonell. Det betyr å se alle former for undertrykkelse og privilegier samlet. Det innebærer å inkludere flere og å se nye sammenhenger – mellom samfunn, mennesker, miljø og dyr.

 

Feministisk initiativ anerkjenner at der finnes strukturer av makt som påvirker oss, både i hjemmet, på arbeidsplassen og i politikken, i Norge og i verden ellers. Makt er ulikt fordelt – vi vil fordele den annerledes og rettferdig.

 

Feministisk initiativ ser muligheten til å bygge en verden som ikke løser sine konflikter ved trusler og bruk av vold, men gjennom dialog – privat, offentlig, nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om vår politikk her!