Nye sammenhenger

Feminismen vår er interseksjonell. Vi ser alle former for undertrykkelse og privilegier samlet. Vi inkluderer flere og ser nye sammenhenger – mellom samfunn, mennesker, miljø og dyr.
FI_NyeSammenhenger_600x388px

Feministisk initiativ representerer noe helt nytt. En ny generasjon feminister stiller med nye erfaringer, nye analyser, ny kunnskap og nye krav. Feminismen vår er interseksjonell. Det betyr å se alle former for undertrykkelse og privilegier samlet. Det innebærer å inkludere flere og å se nye sammenhenger – mellom samfunn, mennesker, miljø og dyr.

 

Feministisk initiativ anerkjenner at der finnes strukturer av makt som påvirker oss, både i hjemmet, på arbeidsplassen og i politikken, i Norge og i verden ellers. Makt er ulikt fordelt – vi vil fordele den annerledes og rettferdig.

 

Feministisk initiativ ser muligheten til å bygge en verden som ikke løser sine konflikter ved trusler og bruk av vold, men gjennom dialog – privat, offentlig, nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om vår politikk her!